Tillbaka

International HTA Database

Innehåller utvärderingsrapporter om olika tekniker och metoder inom hälso- och sjukvården (HTA-rapporter).

Ämnesområde: Administrering och ledningsarbete, Hälsoekonomi, Hälsovetenskap
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska