Tillbaka

Journal.fi

Finländska vetenskapstidskrifter på nätet. Cirka 140 finska vetenskapliga tidskrifter och årsböcker.

Ämnesområde: Administrering och ledningsarbete, Arbetshälsa, Fysioterapi och rehabilitering, Hälsoekonomi, Hälsovetenskap, Medicin, Näringsvetenskap, Psykologi, Socialarbete, Tvärvetenskaplig, Utbildningsvetenskap, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Kajanaland, Kymmenedalen, Mellersta Finland, Norra Karelen, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Södra Savolax, Södra Österbotten, Öppet tillgängligt material, Österbotten
Språk: Engelska, Finska, Svenska