Tillbaka

Kodtjänsten inom social- och hälsovården

Enhetliga datastrukturer och nyckel klassificeringar publicerade av THL.

Ämnesområde: Arbetshälsa, Fysioterapi och rehabilitering, Medicin, Näringsvetenskap, Odontologi, Psykologi, Socialarbete, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Finska