Tillbaka

Medic

Inhemsk referensdatabas för hälsovetenskap.

Ämnesområde: Arbetshälsa, Evidensbaserad praktik, Farmakologi, Fysioterapi och rehabilitering, Hälsoekonomi, Hälsovetenskap, Medicin, Näringsvetenskap, Nyckeldatabaser inom hälsosektorn, Odontologi, Psykologi, Socialarbete, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Egentliga Tavastland, Kajanaland, Lappland, Mellersta Finland, Norra Karelen, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Södra Savolax, Södra Österbotten, Österbotten
Språk: Finska