Tillbaka

Oppiporttis läroböcker

Finskspråkiga läroböcker publicerade i Duodecim Oppiportti.

Ämnesområde: Administrering och ledningsarbete, Farmakologi, Fysioterapi och rehabilitering, Hälsoekonomi, Hälsovetenskap, Medicin, Näringsvetenskap, Psykologi, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Egentliga Tavastland, Kajanaland, Kymmenedalen, Lappland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Södra Karelen, Södra Savolax, Södra Österbotten, Österbotten
Språk: Finska

Om en organisation har ett abonnemang på Oppiportti, kan användaren skapa personliga ID i databasen och använda dem var som helst. Användarnamn måste skapas inom organisationens nätverk.