Tillbaka

Ordlistor för social- och hälsovården

Öppen webbtjänst Ordlistor för social- och hälsovården publicerar ordlistor som behövs för informationshanteringen inom social- och hälsovården. Ordlistorna innehåller begrepp, termer och definitioner inom social- och hälsovården.

Ämnesområde: Administrering och ledningsarbete, Farmakologi, Hälsovetenskap, Medicin, Socialarbete, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Suomi