Tillbaka

PEDE-database (Pediatric Economic Database Evaluation)

Databasen innehåller ekonomiska utvärderingar inom barnhälsa.

Ämnesområde: Hälsoekonomi
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska