Tillbaka

SveMed+

En bibliografisk databas som innehåller artiklar publicerade i skandinaviska tidskrifter inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, ergoterapi, omvårdnad och fysioterapi. Sökbar med svenska och engelska MeSH-termer. Producerad av Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket.

Ämnesområde: Arbetshälsa, Farmakologi, Fysioterapi och rehabilitering, Hälsoekonomi, Hälsovetenskap, Medicin, Näringsvetenskap, Odontologi, Psykologi, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Svenska