Tillbaka

Terveysportti

Aktuella medicinska informationskällor för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som upprätthålls av Kustannus Oy Duodecim. I Terveysportti finns olika informationskällor såsom databaser, handböcker, läkemedelsinformation och klassifikationer. Fjärråtkomst är inte möjlig.

Ämnesområde: Arbetshälsa, Evidensbaserad praktik, Farmakologi, Fysioterapi och rehabilitering, Hälsovetenskap, Medicin, Näringsvetenskap, Nyckeldatabaser inom hälsosektorn, Odontologi, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Egentliga Tavastland, Kajanaland, Kymmenedalen, Lappland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Södra Karelen, Södra Savolax, Södra Österbotten, Åland, Österbotten
Språk: Finska