Tillbaka

Trip Database

En sökmotor designad för att hitta forskningsbevis av hög kvalitet för att stödja kliniskt arbete.

Ämnesområde: Arbetshälsa, Evidensbaserad praktik, Farmakologi, Fysioterapi och rehabilitering, Hälsovetenskap, Medicin, Näringsvetenskap, Odontologi, Psykologi, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska