Tillbaka

Trip Database

En sökmotor som har skapats för att hitta forskningsrön av hög kvalitet som stöd för det kliniska arbetet.

Ämnesområde: Arbetshälsa, Evidensbaserad praktik, Farmakologi, Fysioterapi och rehabilitering, Hälsovetenskap, Medicin, Näringsvetenskap, Odontologi, Psykologi, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska