Tillbaka

WHO Classifications and Terminologies

WHO:s klassificeringswebbplats.

Ämnesområde: Arbetshälsa, Fysioterapi och rehabilitering, Medicin, Näringsvetenskap, Odontologi, Psykologi, Socialarbete, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Öppet tillgängligt material
Språk: Engelska