Tillbaka

Hoitotyön tietokanta (Terveysportti)

Användning via Terveysportti. Innehåller pragmatisk information gällande vårdarbete, behandlings- och vårdåtgärder samt patienthandledning.

Ämnesområde: Evidensbaserad praktik, Fysioterapi och rehabilitering, Vårdvetenskap / Vårdarbete
Åtkomst: Egentliga Tavastland, Kajanaland, Kymmenedalen, Lappland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Södra Karelen, Södra Savolax, Södra Österbotten, Åland, Österbotten
Språk: Finska