Tentamenslitteratur för specialistläkare och -tandläkare

Vid tentamen används alltid den senaste tentamenslitteraturen, oberoende av vilket år den specialiserande läkaren har fått sin studierätt. Nuvarande fordringar gäller tills vidare.

Tentamenslitteratur för specialistläkare och -tandläkarutbildningen 1.8. 2023 (på finska)

Länkarna nedan tar dig till den finska webbplatsen. Där finns tentamenslitteraturen för alla specialistområden.

Där kan du bläddra i specialiteter i alfabetisk ordning, söka på namn eller begränsa sökningen till enbart förhörskrav för specialistläkare eller specialisttandläkare. Se mer information om materialens tillgänglighet i avsnittet Tillgänglighet via e-Biblioteket Helli. Angående material i tryckt format kan du kontakta din egen organisations bibliotek.

Tentamenslitteratur för specialistläkare – länk till e-bibliotekets finskspråkiga webbplats

Tentamenslitteratur för specialisttandläkare – länk till e-bibliotkets finskspråkiga webbplats

Man har inte användarrättighet till allt material via e-biblioteket. Åtkomsten varierar också från organisation till organisation, eftersom vissa organisationer har större samlingar.

Namnet på tidskriften, boken eller annat material är en länk, via vilken du kan kontrollera om materialet är tillgängligt i elektronisk form i din egen organisation. Om det behövs, fråga din organisations bibliotek för tillgänglighet eller kontrollera ditt universitets material.

Universitetsbiblioteken erbjuder åtkomst till all tentamenslitteratur, och varje specialiserande läkare kan be om rätt till fjärranvändning av materialet. Användarrättigheterna fås från det egna universitetet. Nedan länkar till universitetens information om fjärranvändning. Vid problem, kontakta det egna universitetets bibliotek eller informationtjänst i enlighet med aktuella anvisningar.

Helsingfors universitets bibliotek – distansanvändning av e-material