Tillbaka

Fjärråtkomst 5: Problem med registrering?

Kategori: Fjärråtkomst

Man skapar själv sitt användar-id genom att registrera sig i sin organisations nätverk. ISLAB har inte fjärråtkomst.

  1. Skickade du två blanketter? Först begärs samtycke till behandling av personuppgifter och efter det kan du skapa ID för fjrärråtkomst
  2. Kom du ihåg att använda arbets-e-postadress?
  3. Kontrollera om meddelandet har hamnat i skräppostmappen.
  4. Kom du ihåg att registrera dig i din egen organisations nätverk? Om du befinner dig inte inom din organisations nätverk, men behöver brådskande få tillgång till fjärranvändning, kontakta din organisations bibliotek. Där bekräftas att du har åtkomsträttigheter och uppmanas administratören att skapa användarkoderna.
  5. Ingen av ovanstående orsaker. Ta kontakt med administratören: admin @virki.fi eller tfn  (+ 358) 10 2002 620 eller återkopplingsformuläret.
  1. Kom du ihåg att registrera dig i din egen organisations nätverk? Registrering via fjärranslutning, så som VPN, fungerar inte i alla organisationer.
  2. Bekräftade du registreringen? Via länken i bekräftelsemeddelandet du fått till din e-post ska du bekräfta registreringen, i din egen organisations nätverk.
  3. Bekräftelsemeddelandet är giltigt i tre dagar. Om meddelandet inte längre är giltigt, ta kontakt med administratören. admin @virki.fi eller tfn (+ 358) 10 2002 620 eller återkopplingsformuläret.
  • Skapa ett konto för dig själv via registreringsformuläret. Ta sedan kontakt med administratören admin @virki.fi eller tfn (+ 358) 10 2002 620 ellet återkopplingsformuläret..

Endast registrerade användare kan få åtkomst till material via OpenAthens. Eftersom man skapar koderna själv, krävs samtycke för behandling av personuppgifter. Om du inte vill ge ditt samtycke, kan du använda materialen i organisationens nätverk.