Tillbaka

Fjärråtkomst 4: Använding via tidskrift

Kategori: Fjärråtkomst, Materialanvändning

Vi rekommenderar att du söker efter en tidskrift via Helli-publikationssökning eller artikel via Helli-ämnessökning eftersom identifieringen är enklare då.

  1. OpenAthens-inloggning kan göras direkt från en tidskrift. Till vissa förlags material kan du logga in på tidskriftens ingångssida, till andra loggar du in inuti artiklar. I vissa tidskrifter kan du logga in på båda sätten.
  2. Titta efter inloggningslänken Institutional login eller OpenAthens på tidskriftens webbplats.
  3. Den finns ofta bakom Sign in eller Log in -knappen eller -länken i övre högra hörnet på webbplatsen och finns i den inloggningsruta som öppnar sig.
  4. Inloggningslänken kan ha formen OpenAthens, OpenAthens/Shibboleth, Athens. Klicka på länken och följ inloggningsanvisningarna.
  5. Om du blir ombedd att uppge namnet på din organisation, prova med Virtuaalikirjasto, SOTEVirtuaalikirjasto eller National Virtual Librarya eller med din egen organisations namn.

OpenAthens-inloggningen är aktiv tills du stänger webbläsaren. Du behöver inte logga in på nytt, även om du byter källa.